คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า land (airplane)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ebb (tide or level of sea on the shore)
คำตรงกันข้าม : ขึ้น
ตัวอย่างประโยค : เครื่องบินโดยสารของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้า ใกล้ท่าอากาศยาน ขณะลงจอด เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร และเจ้าพนักงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ความหมายภาษาไทย : ไปสู่เบื้องต่ำ หรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ