คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า have diarrhea
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : suffer from diarrhea
คำที่คล้ายกัน : ท้องเสีย, ท้องเดิน
ความหมายภาษาไทย : ท้องเดิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ