คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า drop
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : decrease; lessen; be reduced
คำที่คล้ายกัน : ลด
คำตรงกันข้าม : เพิ่ม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ