คำว่า ' ลง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า yield
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : give in; submit
คำที่คล้ายกัน : ยอม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ