คำว่า ' ฤๅ ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า or
คำที่คล้ายกัน : หรือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ