คำว่า ' ฤทธี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า supernatural power
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : magical power
คำที่คล้ายกัน : ฤทธิ์, ฤทธา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ