คำว่า ' ฤทธิ์เดช ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า power
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : might; force; power
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ