คำว่า ' ฤดูแล้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dry season
คำที่คล้ายกัน : หน้าแล้ง
หน่วยนับ : ฤดู
ตัวอย่างประโยค : ในฤดูแล้งพืชจะแก่แห้ง สัตว์จะได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ