คำว่า ' ฤดูร้อน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า summer
คำที่คล้ายกัน : หน้าร้อน
หน่วยนับ : ฤดู
ตัวอย่างประโยค : อากาศฤดูร้อนเราจะร้อนอบอ้าวมากขึ้น ถ้าอยู่ในเมืองที่มีแต่ตึกรามบ้านช่อง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ