คำว่า ' ฤดูฝน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rainy season
คำที่คล้ายกัน : หน้าฝน
หน่วยนับ : ฤดู
ตัวอย่างประโยค : ในประเทศไทยจะพบผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากในฤดูฝน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ