คำว่า ' ฤดูใบไม้ผลิ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า spring
หน่วยนับ : ฤดู
ตัวอย่างประโยค : ปลาในเขตหนาวจะมีการเจริญเติบโตเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น เพราะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ