คำว่า ' ฤดูกาล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า season
คำที่คล้ายกัน : ฤดู
หน่วยนับ : ฤดู
ตัวอย่างประโยค : การที่ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือมีลมพายุรุนแรงฉับพลันส่งผลทำให้สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาลของไทยผิดไปจากเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ