คำว่า ' ฤดู ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า period
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : time
คำที่คล้ายกัน : สมัย, คราว
หน่วยนับ : ฤดู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ