คำว่า ' ฤดู ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า season
คำที่คล้ายกัน : หน้า
หน่วยนับ : ฤดู
ตัวอย่างประโยค : ฟ้าทะลายโจรนั้นขึ้นได้ทั่วไปในดินทุกชนิด และปลูกได้ทุกฤดู
ความหมายภาษาไทย : ส่วนของปี ซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก, เวลาที่กำหนดสำหรับงานต่างๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ