คำว่า ' ฤกษ์ล่าง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a kind of auspicious time
ความหมายภาษาไทย : ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี 9 ฤกษ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ