คำว่า ' ฤกษ์พานาที ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า propitious time
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : auspicious moment
ความหมายภาษาไทย : ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ