คำว่า ' ฤกษ์บน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า period that we can see the moon
ความหมายภาษาไทย : ฤกษ์ที่พระจันทร์เสวยประจำวันมี 27 ฤกษ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ