คำว่า ' ฤกษ์ดี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า auspicious time
ตัวอย่างประโยค : พระพุทธเจ้าถือว่า การทำดีไม่ว่าในเวลาใด เป็นฤกษ์ดี และเรื่องดีทั้งสิ้น
ความหมายภาษาไทย : เวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผลดี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ