คำว่า ' ฤกษ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า auspicious time
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : auspicious moment; auspicious occasion
คำที่คล้ายกัน : เวลา, โอกาส, ยาม, กาล
รากศัพท์ : (สันสกฤต)
ตัวอย่างประโยค : เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่
ความหมายภาษาไทย : คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ