คำว่า ' ฮ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า helicopter
คำที่คล้ายกัน : เฮลิคอปเตอร์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ