คำว่า ' โรคติดเชื้อ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า inflections disease
ตัวอย่างประโยค : คนชราภูมิต้านทานเสื่อมถอยลงทำให้เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ