คำว่า ' โรคตาแดง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า conjunctivitis
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : eye inflection
ตัวอย่างประโยค : โรคต้อหินชนิดเฉียบพลันเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้ตาบอดมากกว่าโรคตาแดง
ความหมายภาษาไทย : โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ