คำว่า ' แรงเทียน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า candle power
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : watt
คำที่คล้ายกัน : กำลังเทียน
ความหมายภาษาไทย : หน่วยวัดความเข้มของความสว่างของแหล่งกำเนิดแสง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ