คำว่า ' ยาม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า time
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hour; period; juncture
คำที่คล้ายกัน : เวลา
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ