คำว่า ' มิงโค ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า week
รากศัพท์ : (ชวา)
ความหมายภาษาไทย : รอบ 7 วัน, หนึ่งสัปดาห์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ