คำว่า ' มันตา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า wisdom
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : intellect; wit
คำที่คล้ายกัน : ความรู้, ปัญญา
รากศัพท์ : (บาลี)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ