คำว่า ' ผัน 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า alter
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : change; turn; transform; shift
คำที่คล้ายกัน : เปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค : เขาผันตัวเองออกมาเป็นมือรับจ้างอิสระ
ความหมายภาษาไทย : เปลี่ยน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ