คำว่า ' ชุดกันเปื้อน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า apron
คำที่คล้ายกัน : ผ้ากันเปื้อน
ตัวอย่างประโยค : การสวมชุดกันเปื้อนในเวลาทำงานช่วยให้เสื้อผ้าไม่สกปรกมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ