คำว่า ' ผัน 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า modulate
คำที่คล้ายกัน : แปร
ตัวอย่างประโยค : การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้คล่อง
ความหมายภาษาไทย : เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ