คำว่า ' ผัน 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Nymphaea stellafa
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Nymphaea cyanea Roxb.
คำที่คล้ายกัน : บัวผัน, บัวขาบ
ตัวอย่างประโยค : ที่นี่เขานิยมเก็บผันไปบูชาพระกัน
ความหมายภาษาไทย : ชื่อบัวชนิด Nymphaea cyanea Roxb. ในวงศ์ Nymphaeaceae ดอกสีคราม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ