คำว่า ' ผัด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า postpone
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : delay; put off; defer
คำที่คล้ายกัน : เลื่อน, หน่วงเวลา, ยืดเวลา, ขยายเวลา
ตัวอย่างประโยค : เขาผัดให้พวกหนังสือพิมพ์ไปพบเขาพรุ่งนี้
ความหมายภาษาไทย : ขอเลื่อนเวลาไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ