คำว่า ' ผังเมืองรวม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า principle city plan
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ