คำว่า ' ผักบุ้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า morning glory
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Ipomoea aquatica
คำที่คล้ายกัน : ผักทอดยอด, บุ้ง
หน่วยนับ : ต้น
ตัวอย่างประโยค : น้องสาวกำลังเด็ดผักบุ้งของหล่อนอยู่ริมบึง
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ