คำว่า ' ผักทอดยอด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า an aquatic morning glory
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Ipomoea aquatica Forssk.
คำที่คล้ายกัน : ผักบุ้ง, บุ้ง
รากศัพท์ : (ราชา)
หน่วยนับ : ต้น
ตัวอย่างประโยค : ผักทอดยอดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquatica Forssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ