คำว่า ' ผักตบชวา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Water hyacinth
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Eichornia speciosa
คำที่คล้ายกัน : ผักป่อง, ผักสามหาว
หน่วยนับ : ต้น
ตัวอย่างประโยค : ในคลองมีผักตบชวาเป็นแพ
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้น้ำในวงศ์ Pontederiaceae มี 2 ชนิด คือชนิด Monochoria hastata Solms ขึ้นตามท้องนาที่แฉะและน้ำนิ่ง ดอกสีน้ำเงิน ยอดอ่อนและดอกกินได้, ราชาศัพท์เรียกว่า ผักสามหาว, และชนิด Eichhornia crassipes Solms ขึ้นตามลำน้ำทั่วไป ดอกสีม่วงอ่อน เรียกว่า ผักตบชวา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ