คำว่า ' อ.อ.ป. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Forest Industry Organization
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : FIO
คำที่คล้ายกัน : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ