คำว่า ' อ.ส.ม.ท. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Mass Communication Organization of Thailand
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : MCOT
คำที่คล้ายกัน : องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ