คำว่า ' อ.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bachelor of arts
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : B.A.
คำที่คล้ายกัน : อักษรศาสตรบัณฑิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ