คำว่า ' อ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า teacher; master; professor
คำที่คล้ายกัน : อาจารย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ