คำว่า ' อ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า district
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dist.
คำที่คล้ายกัน : อำเภอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ