คำว่า ' ผง่าน ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dignifiedly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : prominent; splendid; conspicuous
คำที่คล้ายกัน : ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน
ตัวอย่างประโยค : เขายืนผง่านอยู่กลางห้องโถง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ