คำว่า ' ผงะ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า draw back
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : stop short; to be taken aback; shrink back
คำที่คล้ายกัน : ชะงัก, ชะงักงัน
ตัวอย่างประโยค : เขาถึงกับผงะเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านตัวเอง
ความหมายภาษาไทย : แสดงอาการชะงักงันเมื่อประสบเหตุการณ์ประจันหน้าโดยกะทันหันไม่ทันรู้ตัวหรือคาดหมายมาก่อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ