คำว่า ' ผงซักฟอก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า powdered detergent
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : washing powder; washing compounds
คำที่คล้ายกัน : แฟ้บ
หน่วยนับ : กล่อง, ห่อ, ถุง
ตัวอย่างประโยค : เศรษฐกิจวิกฤติอย่างนี้สินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่างขึ้นราคากันหมดไม่ว่าน้ำปลา ผงซักฟอก น้ำมันพืชข้าวสาร น้ำตาล น้ำมัน เป็นต้น
ความหมายภาษาไทย : สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง มีหลายชนิด ใช้ประโยชน์ในการซักฟอกได้ดีกว่าสบู่ทั้งใช้ซักฟอกในน้ำอ่อน น้ำกระด้าง หรือน้ำเค็มได้ดี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ