คำว่า ' ผงชูรส ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า monosodium glutamate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : seasoning powder; gourmet powder
หน่วยนับ : ถุง, ห่อ, ช้อน
ตัวอย่างประโยค : หญิงมีครรภ์และทารกไม่ควรรับประทานผงชูรสเพราะถ้าได้รับมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้
ความหมายภาษาไทย : เครื่องปรุงอาหาร เป็นเกลือกรดชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมตหรือโมโนโซเดียมกลูทาเมต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ