คำว่า ' ผงคลี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fine dust
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dirt
คำที่คล้ายกัน : ฝุ่น, ละออง, ผง
ตัวอย่างประโยค : ม้าวิ่งตะบึงเหลือแต่ผงคลีฟุ้งกระจายอยู่เบื้องหลัง
ความหมายภาษาไทย : ฝุ่นละเอียด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ