คำว่า ' ผงขาว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า heroin
คำที่คล้ายกัน : เฮโรอีน
ตัวอย่างประโยค : นายตำรวจใหญ่ลักลอบขนผงขาวออกนอกประเทศ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ