คำว่า ' ผงกหัว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า nod one's head
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : give a nod; make a nod
คำที่คล้ายกัน : ผงกศีรษะ
ตัวอย่างประโยค : เธอผงกหัวขึ้นมองเขาอย่างเต็มตาเมื่อฟังเขาพูดจบ
ความหมายภาษาไทย : กระดกหน้าขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ