คำว่า ' ผงกศีรษะ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า nod one's head
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : give a nod; make a nod
คำที่คล้ายกัน : ผงกหัว
ตัวอย่างประโยค : เขาผงกศีรษะขึ้นมองรอบตัวเมื่อรู้สึกผิดปกติ
ความหมายภาษาไทย : กระดกหน้าขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ