คำว่า ' ผงก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า nod
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : raise; rear
คำที่คล้ายกัน : เงยขึ้น
ตัวอย่างประโยค : เธอผงกหัวขึ้นมองดูหน้าแม่อย่างสงสัย
ความหมายภาษาไทย : ยกหัวขึ้นน้อยๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ