คำว่า ' ผง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า powder
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dirt; dust
คำที่คล้ายกัน : ฝุ่น, อนุภาค, ชิ้นเล็กๆ, สิ่งเล็กๆ
ตัวอย่างประโยค : เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น
ความหมายภาษาไทย : สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ